Державні закупівлі

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на
2015 рік
Державне підприємство «Центр Державного земельного кадастру» код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

33.12.1

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

(Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин та устатковання (крім комп'ютерів і периферійних пристроїв)

218 220,00 грн. з ПДВ

(двісті вісімнадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 коп. з ПДВ)

Відкриті торги

Липень 2015 року

51.10.2

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем, (послуги щодо організації та виконання польотів повітряним судном спеціального призначення в межах повітряного простору території України для здійснення Замовником аерофотозйомки необхідної для ведення Державного земельного кадастру:

Лот 1 – надання послуги повітряним судном, що забезпечить швидкість від 180 км/год до 350 км/год та висоту польоту в ешелонах від 1 000 м до 3 000 м;

Лот 2 - надання послуги повітряним судном, що забезпечить швидкість від 350 км/год до 400 км/год та висоту польоту в ешелонах від 3 000 м до 6 000 м;

Лот 3 - надання послуги повітряним судном, що забезпечить швидкість від 350 км/год до 430 км/год та висоту польоту в ешелонах від 5 000 м до 8 000 м)

12 399 200,00 грн. з ПДВ (дванадцять мільйонів триста дев’яносто дев’ять тисяч двісті гривень 00 коп. з ПДВ)

Лот 1 – 1 760 000,00 грн. з ПДВ (один мільйон сімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп. з ПДВ)

Лот 2 – 2 640 000,00 грн. з ПДВ (два мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 коп. з ПДВ)

Лот 3 – 7 999 200,00 грн. з ПДВ (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті гривень 00 коп. з ПДВ)

Відкриті торги

Серпень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 07 2015 № 51

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Уваров А.В.

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Неліпович Л.О.

Річний план закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

1

2

3

5

6

Продукти нафто перероблення рідкі 19.20.2

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Травень 2013

Папір 17.12.1

2610

Кошти державного бюджету України

Запит цінових пропозицій

Травень 2013

Послуги охорони

80.10.1

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Травень 2013

Енергія електрична 35.11.1

2610

Кошти державного бюджету України

Закупівля у одного учасника

Квітень 2013

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.04.2013 N 1.

Додаток

Додаток

до річного плану державних закупівель на 2013 рік

Сумської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26439220)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)

Орієнтовний початок проведення закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

68.20.1

Послуги шодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг нерухомості

(послуги щодо оренди приміщення під офіс)

2610

Кошти державного бюджету України

34400,00 грн.

Червень

2013 року

Процедура закупівлі не проводиться на підставі п.23 ч.3 ст.2 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Начальник філії

Голова комітету з конкурсних торгів О.О.Липовий

Додаток №1 до протоколу№2 засідання Комітету з конкурсних торгів Сумської регіональної філії Центру ДЗК від 12.06.2013

Річний план державних закупівель

на 2013 рік

Сумської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26439220)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ (особа) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

19.20.2

Продукти нафтоперероблення рідкі

(бензин

А-92)

2610

Кошти державного бюджету України

48000,00 грн.

Відкриті торги

Червень

2013 року

Юридична служба

95.11.1

Ремонтування комп`ютерів і периферійного обладнання

2610

Кошти державного бюджету України

29600,00 грн.

Відкриті торги

Червень

2013 року

Юридична служба

Затверджений рішенням Комітету з конкурсних торгів (протокол №2 від 12.06.2013 року).

Начальник філії

Голова комітету з конкурсних торгів О.О.Липовий

Секретар комітету з конкурсних торгів А.В.Рудика

 


 


Річний план закупівель на 2013 рік Дніпропетровська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 26372035)

Предмет закупівлі

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

3

5

6

8

Паливо рідинне та газ (19.20.2)

Державні кошти

Відкриті торги

травень

Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв'язку (61.20.1).

Державні кошти

Відкриті торги

травень

Постачання пари та гарячої води трубопроводами (35.30.1)

Державні кошти

Закупівля у одного учасника

серпень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ________________

Голова комітету з конкурсних торгів __Баранова Т.О.__ _________________________________ (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів __Федотовська М.О.__________ _________________________________ (прізвище, ініціали) (підпис)

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

5

6

8

62.01.1

Послуги щодо проектування та розробки у сфері інформаційних технологій

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Липень 2013

35.11.1

Енергія електрична (забезпечення постачання електроенергії для РЦОД)

2610

Кошти державного бюджету України

Закупівля у одного учасника

Липень 2013

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Липень 2013

25.73.3 Інструменти ручні, інші

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Липень 2013

62.02.1

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Серпень 2013

26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Серпень 2013

26.20.2

Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Серпень 2013

58.29.5 Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях

2610

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Серпень 2013

35.30.1

Енергія теплова

2610

Кошти державного бюджету України

Закупівля у одного учасника

Жовтень 2013

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ N ________.

Голова комітету конкурсних торгів ______________Уваров А.В.

Секретар комітету конкурсних торгів _____________________Неліпович Л.О.

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

5

6

8

26.70.1

Устатковання фотографічне та частин до нього (Цифровий аерофотознімальний комплекс)

3210

Кошти державного бюджету України

Відкриті торги

Грудень 2013 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.10.2013 N 32.

Голова комітету з конкурсних торгів ______________Уваров А.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________Неліпович Л.О.

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

 

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

5

6

8

26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, (мережеве обладнання та комп’ютерні засоби для функціонування та адміністрування автоматизованої системи Державного земельного кадастру та невідємні складники до неї )

3210

Кошти державного бюджету

України

Відкриті торги

Жовтень

2013 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.10.2013 №36

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________ Безшапкін С.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Неліпович Л.О.

 

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

5

6

8

Код ДК 016-2010 – 62.01.2 Оригінали програмного забезпечення, (послуги з постачання примірників комп’ютерних програм з наданням ліцензії на право використання комп’ютерних програм для технічного та технологічного забезпечення ведення Державного земельного кадастру);

лот - 1 послуги з постачання примірника комп’ютерної програми з наданням ліцензії на право використання комп’ютерної програми реплікації даних для систем зберігання даних Hitachi VSP Disaster Recovery Bundle ( або еквівалент), послуги з постачання примірника комп’ютерної програми з наданням ліцензії на право використання комп’ютерної програми для апаратного стиснення інформаційного потоку даних для комунікаторів Cisco MDS 9222iCisco I/O Accelerator license for Cisco MDS 9222i base switch ( або еквівалент)–

лот – 2 послуги з постачання примірника комп’ютерної програми з наданням ліцензії на право використання комп’ютерної програми віртуалізації для резервного центру обробки даних VMware vSphere with operations Management Enterprise Plus (або еквівалент)

3210

Кошти державного бюджету

України

Відкриті торги

Жовтень

2013 року

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, (комплекс криптографічного захисту інформації автоматизованої системи Державного земельного кадастру)

3210

Кошти

державного

бюджету

України

Відкриті

торги

Жовтень 2013 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.10.2013 №41

Голова комітету з конкурсних торгів __________ Уваров А.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ Неліпович Л.О.

Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

5

6

8

26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, (Комплекс обробки картографічної інформації)

3210

Кошти державного бюджету

України

Відкриті торги

Жовтень

2013 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.10.2013 №46

Голова комітету з конкурсних торгів ________ Уваров А.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Неліпович Л.О.

Річний план закупівель на 2014 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Приміта

1

2

3

5

6

8

Енергія електрична 35.11.1 (забезпечення Резервного центру обробки даних електричною енергією на І квартал 2014 року)

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Січень 2014

Енергія електрична 35.11.1 (забезпечення Основного центру обробки даних електричною енергією на І квартал 2014 року)

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Січень 2014

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води: 35.30.1 (забезпечення Основного центру обробки даних тепловою енергією на І квартал 2014 року)

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Січень 2014

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.01.2014 № 1

Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Уваров А.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Неліпович Л.О.

Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік

(шляхом викладення річного плану закупівель у новій редакції)

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Приміта

1

2

3

5

6

8

Енергія електрична 35.11.1

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Січень 2014

Енергія електрична 35.11.1

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Січень 2014

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води: 35.30.1

2610

Кошти державного бюджету

України

Закупівля у одного учасника

Лютий 2014

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.01.2014 № 8

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Уваров А.В..

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Неліпович Л.О.

Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Приміта

1

2

3

5

6

8

Послуги, пов'язані з особистою безпекою код за ДК 016-2010 – 80.10.1

(Цивільна охорона об'єктів адміністрування Державного земельного кадастру:

Лот № 1 – охорона майна, яке знаходиться і розташоване у приміщенні № 14 цокольного поверху адміністративної будівлі Центра ДЗК, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3;

Лот № 2 – охорона орендованого державного нерухомого майна – нежилого приміщення та майна, що знаходиться в орендованих приміщеннях, розташованого за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108)

2610

Кошти державного бюджету

України

Відкриті торги

Лютий 2014

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.02.2014 № 9

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Уваров А.В..

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Неліпович Л.О.

 

Пошук по сайту

«Гаряча лінія»

Телефонна "Гаряча лінія"

Держгеокадастру України

Режим роботи:

щодня з 8.00 до 20.00 (крім вихідних та святкових днів)